21 C
London
Sunday, June 4, 2023

CFR là gì trong xuất nhập khẩu

- Advertisement -
- Advertisement -

CFR là một thuật ngữ trong thương mại quốc tế và được sử dụng trong thỏa thuận mua bán hàng hóa giữa người bán và người mua. CFR là viết tắt của cụm từ “Cost and Freight”, có nghĩa là chi phí và vận chuyển.

Theo thuật ngữ CFR, người bán sẽ chịu trách nhiệm và chi trả các chi phí vận chuyển hàng hóa từ cảng xuất phát đến cảng đích, bao gồm cả các chi phí liên quan đến xếp dỡ hàng hóa lên tàu và chi phí bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Ngoài ra, người bán cũng sẽ chịu trách nhiệm và chi trả các khoản phí và thuế phí liên quan đến xuất khẩu hàng hóa.

Tuy nhiên, người mua sẽ chịu trách nhiệm và chi trả các chi phí liên quan đến thủ tục hải quan, chi phí lưu kho và xếp dỡ hàng hóa tại cảng đích, cũng như các chi phí phát sinh sau khi hàng hóa đã được xếp dỡ tại cảng đích.

CFR là một trong những điều khoản thương mại phổ biến trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa, và được sử dụng trong các giao dịch thương mại quốc tế để quy định trách nhiệm và chi phí của người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ cảng xuất phát đến cảng đích.

Nghĩa vụ của người bán và người mua trong CFR.

Theo điều khoản CFR (Cost and Freight), người bán và người mua có những nghĩa vụ cụ thể như sau:

  1. Nghĩa vụ của người bán trong CFR:

  • Chịu trách nhiệm và chi trả các chi phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa từ cảng xuất phát đến cảng đích.
  • Chịu trách nhiệm và chi trả các khoản phí và thuế phí liên quan đến xuất khẩu hàng hóa.
  • Chịu trách nhiệm và chi trả các chi phí liên quan đến xếp dỡ hàng hóa lên tàu và chi phí bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
  1. Nghĩa vụ của người mua trong CFR:

  • Chịu trách nhiệm và chi trả các chi phí liên quan đến thủ tục hải quan tại cảng đích.
  • Chịu trách nhiệm và chi trả các chi phí liên quan đến lưu kho và xếp dỡ hàng hóa tại cảng đích.
  • Chịu trách nhiệm và chi trả các chi phí phát sinh sau khi hàng hóa đã được xếp dỡ tại cảng đích.

Ngoài ra, cả người bán và người mua trong điều khoản CFR cần tuân thủ các quy định và thủ tục pháp lý liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, bao gồm cả quy định về an toàn hàng hóa và bảo vệ môi trường.

Tóm lại, CFR là một trong những điều khoản thương mại phổ biến trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa, và cả người bán và người mua cần hiểu rõ nghĩa vụ của mình để đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa được thực hiện một cách hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Những lưu ý quan trọng về CFR

Khi thực hiện thỏa thuận mua bán hàng hóa với điều khoản CFR (Cost and Freight), người bán và người mua cần lưu ý những điểm sau đây để đảm bảo quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa được diễn ra thuận lợi và hiệu quả:

Quy định chi tiết về các khoản phí và chi phí:

Người bán và người mua cần thống nhất rõ về các khoản phí và chi phí được bao gồm trong điều khoản CFR, để tránh những tranh chấp và hiểu nhầm về trách nhiệm và chi phí của mỗi bên.

Bảo hiểm hàng hóa:

Người bán cần đảm bảo rằng hàng hóa được bảo hiểm đầy đủ trong quá trình vận chuyển từ cảng xuất phát đến cảng đích, và người mua cần kiểm tra và xác nhận rằng các khoản phí bảo hiểm đã được bao gồm trong giá bán.

Thời gian giao hàng:

Người bán và người mua cần thống nhất rõ về thời gian giao hàng, để tránh những việc chậm trễ và phát sinh các chi phí thêm khi hàng hóa không được giao đúng thời gian.

Quy định về kiểm tra hàng hóa:

Người mua cần thống nhất với người bán về quy trình và thời gian kiểm tra hàng hóa tại cảng đích, để đảm bảo rằng hàng hóa được kiểm tra đầy đủ và chính xác.

Quy định về giải quyết tranh chấp:

Người bán và người mua cần thống nhất về quy trình giải quyết tranh chấp khi có sự cố xảy ra trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tóm lại, CFR là một trong những điều khoản thương mại phổ biến trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, để thực hiện thỏa thuận mua bán hàng hóa với điều khoản CFR hiệu quả, người bán và người mua cần lưu ý các quy định và thủ tục pháp lý liên quan, đồng thời thống nhất rõ về các điểm quan trọng để tránh những tranh chấp và rủi ro phát sinh.

- Advertisement -
LCK Logistics
Tất cả các dịch vụ chuyển phát nhanh tại Lck Express đều được vận chuyển bằng đường hàng không bởi đội ngũ chuyên nghiệp, được đào tạo giao nhận theo chuẩn quốc tế. Với mong muốn đáp ứng nhu cầu cần gửi hàng hóa an toàn đem đến dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng tin tưởng
Latest news
- Advertisement -
Related news
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here